Jednodnevna konferencija o upravljanju ljudskim potencijalima "Ljudi na prvom mjestu" sa posebnim programom namijenjenim javnim službenicima na temu Performance Management (upravljanje radnim učinkom) u javnom sektoru bit će održana 15. ožujka u Hotelu Bristol u Sarajevu. Konferenciju organizira Britanski savjet u BiH i Posao.ba.

Konferencija je namijenjena državnim službenicima koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima. 

Ciljevi konferencije su:

 

  • Unaprijediti znanja i vještine o mjerenju i maksimiziranju radnog učinka
  • Predstaviti trenutne trendove i prakse za upravljanje, mjerenje i maksimiziranje rezultata
  • Prenijeti najnovije informacija o tome kako HR praktikanti mogu biti sigurni da procjenu rezultata rade u skladu sa fer i relevantnim mjerama
  • Pojasniti koja je uloga organizacijske kulture u povećanju radnog učinka te kako kreirati i prenijeti iste organizacijske vrijednosti različitim generacijama uposlenika
  • Upoznati učesnike sa sa osnovnim tehnikama prepoznavanja, privlačenja i zadržavanja talenata.

Prijave za konferenciju vrše se putem Agencije na državnu službu BiH, što, uz preuzimanje više informacija, možete učiniti na stranici Agencije. (ads.gov.ba)