Direkcija za europske integracije poziva zainteresirane da se prijave za učešće na seminaru „Transnacionalni program Mediteran (MED)’’. Seminar se organizuje u okviru projekta “Podrška Direkciji za europske integracije BiH u poboljšanju koordinacije, planiranja i implementacije pomoći Evropske unije u BiH” podržanog od strane Španske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju (AECID).

Seminar je namijenjen potencijalnim aplikantima iz BiH (institucije i organizacije neprofitnog karaktera).

Cilj seminara je da se polaznicima predstavi transnacionalni program MED i njegove mogućnosti, kroz prenošenje iskustava Španije u ovom programu.

Program MED uključuje trinaest zemalja Mediterana. Program obuhvata 9 država članica EU, i proširen je uključivanjem zemalja Mediterana koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU (Hrvatska, Crna Gora,  Bosna i Hercegovina i Albanija). Države članice EU koriste sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a kandidati i potencijalni kandidati iz Komponente II IPA-e.

Jednodnevni  seminar će se održati 20. siječnja 2011. godine u Sarajevu. Više informacija o seminaru i načinu prijave možete dobiti ovdje.