Ugovor o realizaciji projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ potpisan je jučer u Sarajevu.

Potpisali su ga Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, Amir Mulalić, predstavnik konzorcija  firmi Centar za kompjutersku edukaciju Sarajevo, Net Pro Brčko, BHM zenica te ETC – ECD Banja Luka i Saša Palinić, predstavnik konzorcija firmi KING ICT Sarajevo i KING ICT Zagreb.

Cilj projekta je razvoj efikasne i moderne državne službe BiH koja će biti usklađena sa EU standardima i koja će moći odgovoriti integracijskim zahtjevima EU.

Projektom je predviđena obuka za 1.600 državnih službenika sa nivoa institucija BiH, Federacije BiH (uključujući zaposlene u kantonalnim organima državne službe), Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Projekat vrijedan 891.737 KM bit će finansiran iz Fonda za reformu javne uprave. Implementacija projekta trajat će 14 mjeseci, objavile su dnevne novine "San" u četvrtak, 30. decembra 2010. godine