Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini je organizator IV Regionalnog ECDL foruma koji će biti održamn ati u petak 03. prosinca 2010. godine u hotelu "Europe" u Sarajevu sa početkom u 09:00 časova. Tema ovogodišnjeg foruma je "ECDL u funkciji digitalne pismenosti".

Između ostalih, na forumu će svoje prezentacije imati predsjednici svih nacionalnih informatičkih udruženja iz zemalja regije, predstavnici Europskog savjeta ICT udruženja (CEPIS), ECDL Fondacije, Microsoft-a, Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za informaciono društvo Republike Srpske. Više o informacija o programu foruma možete pronaći ovdje.