Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme, a za poziciju  stručnog suradnika za informacije i komunikacije.

Kompletan tekst oglasa možete pronaći ovdje.