Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatska, u suradnji s Konrad Adenauer Stiftung i Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA), organizira sedmu internacionalnu konferenciju “Izazovi obuka i komuniciranja u europskom kontekstu", koja će biti održana na Plitvičkim jezerima 26. i 27. listopada ove godine.

Konferencija će biti fokusirana na sljedeće teme:

  • Pozicioniranje država u europskom kontekstu,
  • Pripreme za konkurentnost u EU i rad u institucijama EU,
  • Cjeloživotno učenje s naglaskom na europskim integracijama kao pokretačka sila za modernizaciju javne uprave,
  • Nacionalna koordinacije EU poslova

Na konferenciji će, pored predstavnika lokalne i državne uprave, škola za javnu upravu, privatnih organizacija i nevladinih organizacija uključenih u obučavanje o europskim integracijama, učestvovati i Suad Musić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH. 

Musić će biti jedan od uvodničara na sesiji posvećenoj nacionalnoj koordinaciji EU poslova.