Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je predložilo, a Vlada FBiH donijela Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Agencije, kojima dozvolu za rad daje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, osim posredovanja u zapošljavanju, savjetuju i informiraju poslodavce i nezaposlene osobe o mogućnostima zapošljavanja, te organiziraju osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih i profesionalno ih usmjeravaju.

Privatnim agencijama nije dopušteno posredovati u zapošljavanju osoba u slučaju saznanja da poslodavac traži osobe koje bi zamijenile zaposlenike u štrajku. Posredovanje agencije mogu naplatiti samo od poslodavca, po cjenovniku utvrđenom posebnim aktom, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH, prenosi portal ekapija.