Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne financije sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa trećeg sastanka Nadzornog tima za oblast Javne financije, održanog 24.10.2008

2.    Projektni zadatak iz oblasti javnih financija – Informacioni sistem upravljanja budžetom

3.    Razno

bit će održan u petak 06.02.2009 s početkom u 11 sati u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.