Sedma sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana  u ponedeljak, 2.02.2009. godine sa početkom u 11:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Usvajanje Zapisnika sa šeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 16.12.2008. godine;

2.    Odobravanje tenderske dokumentacije za projekt „Strateško komuniciranje“ iz oblasti Institucionalna komunikacija;

3.    Odobravanje projektnog zadatka „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ iz oblasti Upravljanjе ljudskim potencijalima;

4.    Odobravanje projektnog zadatka „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I” iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti;

5.    Odobravanje finalnog prijedloga ugovora za projekt „Uspostava mreže info polica“ iz oblasti Institucionalna komunikacija;

6.    Razmatranje zapisnika i izvještaja Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ sa prijedlogom mjera za fazu pretkvalifikacije;

7.    Razmatranje zapisnika i izvještaja Komisije za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“ sa prijedlogom mjera za fazu pretkvalifikacije;

8.    Razmatranje i izjašnjavanje UO FRJU o Prijedlogu za izmjene Poslovnika o radu UO FRJU;

9.    Razmatranje Informacije o pregledu aktivnosti Fonda za RJU prema MoU, od potpisivanja MoU do 15.01.2009. godine;

10.    Razno