Nezavisne novine: Iako postoji bojazan da će sa smanjenjem plata direktorima javnih preduzeća u FBiH doći do značajnog smanjenja prosječne plate u FBiH, u fondovima penzionog i zdravstvenog osiguranja smatraju da ovo ne bi trebalo da utiče na njihove prihode.

"Nije to veliki broj plata i za nas bi bilo važnije da se doprinos uplaćuje na sve plate u punom iznosu. Mi posljednja dva mjeseca primjećujemo pad ukupnih prihoda, a to je rezultat odjavljivanja radnika", kaže Zarif Safić, portparol Zavoda PIO/MIO FBiH.

Ni u Zavodu zdravstvenog osiguranja još nemaju procjene.

"Teško je sada praviti procjene, ali to nije veliki broj plata, odnosno menadžerskih ugovora", kaže Novka Agić, direktorica ovog zavoda.

Podsjećanja radi, Zastupnički dom Parlamenta FBiH je potvrdio izmjene zakona o primanjima direktora i članova nadzornih i upravnih odbora u javnim preduzećima i institucijama FBiH, čime su te plate smanjenje na maksimalno pet prosječnih plata u FBiH, koje su sada oko 770 KM.

Ilustracije radi plata direktora Agencije za bankarstvo u FBiH je oko 11.000 KM, u "BH Telecomu" oko 10.000 KM, u "Elektroprivredi BiH" 7.000 KM, u "BH Pošti" 6.500 KM i sve te plate će biti smanjenje na najviše pet prosječnih plata u FBiH, što je sa aktuelnom prosječnom platom oko 3.850 KM.

No u aprilu prošle godine Sindikat zaposlenih u upravi FBiH je s Vladom potpisao novi kolektivni ugovor prema kojem je osnovica za njihovu platu 60 posto prosječne plate u FBiH, a procjene su da će, sa smanjenjem najviših plata u FBiH, doći do smanjenja prosječne plate u FBiH koja je osnov za primanja mnogih drugih kategorija.

Zbog novonastale situacije, Sindikat radnika u upravi FBiH danas ulazi u pregovore sa Vladom FBiH o visini svojih plata.

"S obzirom na to da idemo u pregovore, ne bi bilo u redu da dajemo bilo kakve komentare", kazali su u ovom sindikatu.

Iako je premijer FBiH od parlamentaraca u utorak tražio da ne usvoje amandmane kojim se ove plate smanjuju, odnosno ograničavaju na maksimalno pet prosječnih plata u FBiH, jer "u doba recesije nije dobro u javnim preduzećima imati destimulisane menadžere", ministar finansija u Vladi FBiH Vjekoslav Bevnada ne očekuje ozbiljnije posljedice po vanbudžetske fondove.

"Nije to veliki broj plata", kratko je kazao Bevanda.

Bivši premijer FBiH Alija Behmen smatra da je ovo "uređenje odnosa prema državnom kapitalu".

"Smanjenje plata direktora će povećati dobit preduzeća, a kako se dobit oporezuje povećaće se budžetski prihodi", pojašnjava Behmen.

I privatni poslodavci su zadovoljni.

"Mi smo tražili smanjenje javne potrošnje koja podrazumijeva i smanjenje plata direktora u javnim preduzećima, jer su u nekima od njih plate enormne, a to niko ne kontroliše", kaže Remzo Bakšić, izvršni direktor Asocijacije poslodavaca BiH.

U Savezu samostalnih sindikata BiH, pak, smatraju da je ovo smanjenje dobra mjera i da, iako je moguće blago smanjenje prosječne plate, ovakva odluka Parlamenta FBiH vodi ka uređenju sektora plata.

"Neki menadžerski ugovori su bili nepojmljivo visoki, direktori su imali primanja veća od ministara i zastupnika, imali smo situaciju da je omjer između prosječne penzije i najviše plate viši od jedan naprema 25 i to nije u redu. Ne očekujem drastično smanjenje jer se radi o nekoliko stotina plata", kazao je Edhem Biber, predsjednik Sindikata.