Dnevni avaz: U budžetu Federacije BiH (FBiH) za 2009. godinu nema mehanizama za suprotstavljanje globalnoj ekonomskoj krizi i njenom uticaju na državu, izjavio je ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda.

Bevanda je rekao da je budžet, sa planiranim prihodima od 1,6 milijardi KM, što je za oko 230 miliona KM manje nego prošle godine, samo podsticaj za provođenje reformi u socijalnom sektoru i donošenje mjera za borbu protiv ekonomske krize.

Bevanda je lokalnim medijima u Livnu potvrdio da je dogovoreno da Vlada FBiH već u aprilu izvrši rebalans budžeta, jer su zahtjevi budžetskih korisnika za zadovoljenje svih njihovih potreba u 2009. godini iznosili oko 2,9 milijardi KM.

Federalni ministar finansija je istakao da je za ovu godinu ograničena javna potrošnja, kao i da su ukupna sredstva za plate i druge naknade zaposlenih u federalnoj administraciji smanjena za 20 posto.

On je naveo da je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku dobilo znatno manje sredstava od zahtijevanih, zbog čega u ovom sektoru moraju biti provedene reforme.