Na osnovu čl. 19 stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda  koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH, raspisuje

 

                                JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH

 

  • 1/01 Stručni savjetnik za reformu javne uprave
  • 1/02 Viši stručni suradnik za financije Fonda za reformu javne uprave

 

Potpune informacije o objavljenom javnom oglasu mogu se naći na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH www.ads.gov.ba

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); važeće osobne karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom), odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom odgovarajućem radnom iskustvu ovisno kako je propisano za svaku pojedinu poziciju; dokaza o traženom dobrom poznavanju engleskog jezika; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji je moguće dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH ili na internet stranici Agencije za državnu službu www.ads.gov.ba

Sve tražene dokumente, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starijeg od tri mjeseca) koje se dostavlja na usmenom dijelu stručnog ispita, treba dostaviti najkasnije do 13.01. 2009. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH”,

Vrazova 9, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti uzete u razmatranje.