Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 4. prosinca ove godine razmatrao je Godišnje izvješće o napretku provedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za 2007. godinu.  

U Godišnjem izvješću, uz ostalo, konstatirano je da je ukupno implementiranje Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave do kraja 2007. godine iznosilo 18, 43%.

Uz Godišnje izvješće, delegati Doma naroda PS BiH prihvatili su i zaključke Ustavno – pravnog povjerenstva.