Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne financije, bit će održan u petak 24.10.2008. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ante Starčevića bb, Mostar.