Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 7. i 8. listopada ove godine razmatrao je Godišnje izvješće o napretku sprovedbe Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za 2007. godinu, te zatražio od institucija i tijela uprave na razinama obuhvaćenim Strategijom viši stupanj suradnje i odgovornosti u sprovedbi reformskih mjera, razmjeni i dostavljanju informacija.  

Sa 28 glasova za i šest suzdržanih zastupnici su podržali zaključak Ustavno-pravnog povjerenstva kojim se inicira održavanje sjednice Koordinacijskog odbora za ekonomski razvitak i europske integracije, kako bi identificirani problemi bili prevladani,  osiguran daljnji koordinirani pristup i nastavljena politička potpora provedbi reformskih mjera.

Zastupnici su suglasni da je nužno ojačati poziciju i ulogu koordinatora za reformu javne uprave, posebice koordinatora Vlade FBiH i Vlade RS i unaprijediti koordinaciju ostalih struktura za implementiranje mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana 1, te razvijati mehanizme koordinacije i konzultacija tijela uprave svih razina radi usuglašenog djelovanja prema donatorima i učinkovitijeg korišćenja donatorske pomoći.

Govoreći o Godišnjem izvješću o realiziranju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, Nevenka Savić, državna koordinatorica za reformu javne uprave je naglasila da je to bio prvi zvaničan pregled napretka u šest reformskih oblasti (Ljudski potencijali, Javne financije, Izrada zakonskih propisa, Upravni postupak, Informacijske tehnologije i Institucionalna komunikacija), dokumentovan dokazima o ispunjenju mjera.

„Cilj reformirane uprave je da građanima pruži kvalitetnije usluge uz manje troškova, da posluje na temelju razvidnih i otvorenih procedura, te ispuni sve uvjete postavljene europskim integracijama, kako bi bio omogućen kontinuirani i održivi društveno – ekonomski razvitak“, kazala je Savić.

Ured koordinatora je prva domaća institucija kojoj je povjereno operativno upravljanje Fondom, točnije donatorskim novcem, a radi se o 4,5 milijuna eura namjenjenih za implementiranje projekata iz okvira Akcijskog plana 1.

„UO Fonda do sada je odobrio financiranje šest projekata za realiziranje mjera AP1 koje je pripremio Ured koordinatora, a čija je ukupna procijenjena vrijednost dva milijuna i 786.000 KM“, kazala je Savić te napomenula da je Ured već dostavio i drugo kvartalno izvješće u ovoj godini koje je Vijeće ministara usvojilo, a u procesu je prikupljanje podataka i za izvještajno razdoblje 1.07 – 30.09. 2008.  

Reforma javne uprave u BiH temelji se na ključnim dokumentima: Strategija reforme javne uprave u BiH i Akcijski plan 1 uz Strategiju reforme javne uprave u BiH. Strategija reforme javne uprave je sveobuhvatan i univerzalan dokument, fokusiran na unaprijeđenje općih upravnih kapaciteta, točnije načina na koji je državna uprava organizirana, kako kreira politike, sačinjava i izvršava proračun, zapošljava i obučava kadrove. Akcijski plan 1 predstavlja operacionaliziranje Strategije i donosi konkretne aktivnosti i mjere za implementiranje. Reforma javne uprave podrazumijeva reformu državne službe u središnjim upravama na razini BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, sa neizravnim utjecajem na niže upravne razine, a nikako reformu cijelog javnog sektora.

Ovakva reforma preduvjet je za integriranje BiH u Europsku uniju, koja upravne kapacitete sposobne za provedbu pravne stečevine Unije (Acquis Communautairea) smatra jednim od najvažnijih kriterija za članstvo.