Dnevni avaz: Prema podacima Centra civilnih inicijativa BiH, a koji tretiraju rad Vlade FBiH, najaktivniji ministar u šest mjeseci ove godine je zamjenik premijera i ministar finansija Vjekoslav Bevanda, sa čak 108 utvrđenih tačaka dnevnog reda koje su se razmatrale na sjednicama ove institucije.

Najneaktivniji je ministar za izbjeglice Edin Mušić, sa pet, a potom slijede ministar za boračka pitanja Zahid Crnkić sa sedam i ministri unutrašnjih poslova i turizma Muhidin Alić i Nevenko Herceg sa po 18 tačaka.

CCI je pratio i rad ostalih predlagača akata za sjednice Vlade FBiH. Prema ovim navodima, najaktivniji je bio sekretar Vlade FBiH Ismet Trumić sa 35 prijedloga, a posebno je istaknut i rad direktora Službe za zajedničke poslove FBiH Harisa Ihtijarevića, kome je Vlada razmatrala 15 akata.