Sektorski i plenarni sastanak RPM-a (Reform Progress Monitoring) biće održan 10, 11. i 12. lipnja 2008. godine u Banja Luci. Na sastanku će se, između ostalog, razmatrati pitanja iz oblasti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, odnosno ostvarenog napretka u toj oblasti.

Tematski dio sastanka, nazvan Jačanje administrativnih kapaciteta, predviđen je za 11. lipanj. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave učestvovaće na RPM sastanku.