Na osnovu člana 8. st. 2., 3. i 4. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 6b. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24.12.2003. godine, broj: 01-02-1424/05 od 17.05.2005. godine, VM broj: 280/05 od 08.12.2005. godine, broj: 01-02-954/08 od 24.04.2008. godine, VM broj: 59/08 od 24.04.2008. godine) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme četiri zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-34-DL-149/08 od 12.05.2008. godine) Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta zaposlenika u

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu

predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na

neodređeno vrijeme

 

1. Viši referent za blagajničke poslove – 1 izvršioc

2. Viši referent za informacijske tehnologije – 1 izvršioc

3. Vozač-kurir 2 – izvršioca

Kompletan tekst oglasa možete pogledati ovdje .