U Banjaluci je 7. travnja 2008. godine održana treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave. Članovi Odbora usvojili su projektni prijedlog "Izrada i uspostava okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka". Projekt je zajednički za ustanove na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a predviđa definiranje arhitektonskih temelja za razvitak i povezivanje sadašnjih i budućih softverskih komponenti koje će se razviti u okviru i za javnu upravu, kao što su razni registri, usluge za krajnje korisnike i podržavanje horizontalnih siustava uprave.

Upravni odbor odobrio je i tendersku dokumentaciju za nabavu konsultantskih usluga za potrebe projekata "Uspostava mreže info polica" i "Obuka službenika za informiranje" iz reformske oblasti institucijsko komuniciranje. Ured koordinatora za reformu javne uprave  provest će proceduru javnih nabavki, a početak provedbe projekta predviđen je do kraja ove godine.

        Foto galerija      

 

Na sastanku je raspravljano i o projektnim prijedlozima "One Stop Shop" i "Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou", koje je kandidirao Brčko distrikt BiH. Cilj prvog projekta je uspostava ključnih servisa e-Uprave u Vladi Brčko Distrikta, dok drugi projekt treba da rezultira strateškim dokumentom o principima i metodama građanskog učešća u kreiranju politika i programa rada na lokalnom nivou u Brčko dsitriktu BiH . Članovi Upravnog odbora zaključili su da nadzorni timovi u čijoj su tematskoj nadležnosti navedeni projekti, o njima prethodno treba da se izjasne.

Četvrta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u Brčkom.