Dnevni avaz: Za tri pozicije ombudsmena za ljudska prava BiH prijavilo se čak 26 kandidata, konstatirano je na jučerašnjoj sjednici Komisije Parlamenta BiH za imenovanje, nakon otvaranja pristiglih prijava.

"Provjeravali smo ispunjavaju li kandidati formalne uslove konkursa. Imali smo i neke dileme u vezi s nedostatkom odgovarajućih dokumenata kandidata koji su rođeni u RS, jer policije ne izdaju potvrde o nekažnjavanju. Zbog toga smo odlučili da naknadno kao institucija tražimo dokumente" kaže predsjednica Komisije Azra Hadžiahmetović.