Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan izjavio je za Faktor da je činjenica da pojedine institucije stagniraju po pitanju transparentnosti objava 38 vrsta informacija, među kojima su finansijske, organizacijske, strategijske i operativne informacije, javne nabavke, javne konsultacije i sloboda pristupa informacijama.

– To su Regulatorni odbor željeznica BiH, Odbor državne službe za žalbe, Institut za akreditovanje BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Ured za zakonodavstvo BiH, Granična policija BiH i Služba za zajedničke poslove institucija BiH. Međutim, neke od ovih institucija su recimo u 2021. imale više od 60 posto objavljenih standarda, ali je ove godine taj broj opao – kazao je Ćuzulan.

Dodao je da, gledajući po godinama, kada su 2019. proveli prvo istraživanje pa do danas, mnoge institucije počele su objavljivati podatke koje korisnici nisu ranije mogli naći na njihovim web stranicama. Iako te institucije nisu ispunile 100 posto standarde, posljednjih pet godina rade na unapređenju vlastite transparentnosti i to treba pohvaliti. Kada je pitanju reforma javne uprave u BiH, Ćuzulan kaže da se zemlja još nalazi u ranoj fazi reforme.

Bosna i Hercegovina, ističe, naročito kaska u segmentu digitalizacije.

– I dok se većina zemalja, naročito nakon pandemije, ubrzano prilagođava zahtjevima novog digitalnog doba, bh. građani su i dalje prinuđeni stajati pred šalterima da bi ostvarili svoja prava. To je nešto što ćemo morati promijeniti.

Nedavno smo objavili izvještaj o napretku u provođenju Akcionog plana reforme javne uprave i prema podacima 14 posto aktivnosti iz ovog plana provedeno je u periodu 2020-2022. godina.

Ne možemo reći da smo zadovoljni procentom ispunjenja i jasno je da ćemo morati raditi više na implementaciji dogovorenih aktivnosti u svim segmentima, naročito, kako sam rekao, u osiguranju boljih, digitalnih usluga za građane. Međunarodni izvještaji godinama pokazuju da je u segment digitalizacije javne uprave došlo ili do stagnacije ili do nazadovanja i taj trend mora biti promijenjen. Uostalom, to od nas traži i Evropska komisija – poručio je koordinator za reformu javne uprave.

Naša zemlja i dalje nema registra zaposlenih u institucijama BiH. Na registru, kaže Ćuzulan, dugo se radilo, ali nisu osigurane sve neophodne zakonske pretpostavke za njihovo puno funkcionisanje u entitetima.

– Na državnom nivou zakon o državnoj službi je izmijenjen, ali on nije usvojen u parlamentarnoj proceduri.

Uzimajući u obzir da je od nas tražena harmonizacija zakona o državnoj službi sa evropskim principima javne uprave i međusobno, nadamo se da će i ovo pitanje biti riješeno kroz te izmjene – kazao je Ćuzulan.