Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u saradnji sa SIGMA organizirao je danas radionicu o pripremi  izvještaja o napretku u provedi Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana reforme javne uprave.

Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave naglasio je važnost monitoringa i izvještavanja kazavši da je to “dobar alat za upravljanje koji kreatorima politike i donosiocima odluka pruža informacije o postignutom napretku ili nedostatku napretka u postizanju ciljeva politike i provedbi planiranih aktivnosti”. On je naglasio da je bez izvještavanja nemoguće pratiti promjene unutar javne uprave, identificirati probleme i korektivne mjere koje će biti poduzete da bi se ispunili zacrtani ciljevi iz Strateškog okvira i Akcionog plana.

Ekspertica SIGMA Egle Rimkute istakla je važnost pripreme kvalitetnih izvještaja koji trebaju jasno opisati postignute rezultate i pomoći upravi da sagleda nedostatke iz prošlosti, odredi prioritete za budućnost, te se nastavi dalje unaprjeđivati na bazi naučenih lekcija.

“Planirano je da prvi izvještaj o napretku obuhvati period 2020-2022. godina. Proces prikupljanja podataka će se odvijati u dvije faze, a očekuje se da će izvještaj biti završen i dostavljen vladama u prvom kvartalu naredne godine”, navela je Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, monitoring i evaluaciju PARCO.

Online radionici, na kojoj je prezentiran i novi IT sistem, prisustvovalo je više od 120 službenika iz institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji sudjeluju u provedbi Akcionog plana. Podršku razvoju informacionog sistema pružila je Delegacija Evropske unije u BiH, kroz projekat finansiran iz IPA II fonda.