Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za statistiku BiH i Transparency International BiH održali su danas radionicu za službenike i službenice državnih institucija Bosne i Hercegovine iz oblasti proaktivne transparentnosti, na kojoj su objašnjeni koncept otvorene vlasti i prednosti koje nosi transparentan pristup u objavljivanju podataka.

Kako je rečeno na radionici, proaktivna transparentnost podrazumjeva da institucije objavljuju podatke redovno čak i onda kada se od njih to ne traži. Usvajanjem 38 standarda proaktivne transparentnosti stiče se veće povjerenje u državne institucije. Time se smanjuje mogućnost nastanka korupcije u institucijama, a također smanjuju se zahtjevi i upiti po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (ZOSPI).

Također, državni službenici i službenice upoznali su se i sa online sistemom za samoprocjenu ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti.

Domaćini današnje trening radionice bili su državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, viša stručna saradnica za odnose sa javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Vedrana Faladžić, programski menadžer u Transparency International BiH Emsad Dizdarević, kao i šef odsjeka za uredništvo i publikovanje u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine Alen Mrgud.

Inače, radionica je održana u okviru Sedmice otvorene vlasti koju Ured koordinatora za reformu javne uprave obilježava zajedno sa inicijativom Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP).