Trenutna situacija u vezi sa stanjem servera u institucijama BiH je alarmantna i potencijalno može doći do urušavanja cijelog sistema e-vlade, između ostalog, navodi se u obrazloženju Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija BiH kojom Generalni sekretar Vijeća ministara BiH od ovog organa traži 200.000 KM za nabavku servera i klima uređaja gdje je smještan data – centar.

“Pad sistema e-vlade koji je izgledan u sljedećem periodu ako ne dobijemo odgovarajuću podršku Vijeća ministara BiH, dovest će do pada cjelokupnog sistema institucija BiH koje koriste sistem e-vlade i vrati će nas 20 godina unazad, a posljedice toga teško je i sagledati”, navodi se u obrazloženju odluke koja bi se uskoro mogla naći na sjednici Vijeća ministara BiH.

Inače, oprema u data – centru Vijeća ministara BiH nabavljena je još 2013. godine, a “životni” vijek servera se procjenjuje na oko pet godina, s tim da je oprema u data centru 2017. godine bila izložena visokim temperaturama usljed otkazivanja rada klima uređaja, što povećava rizik od otkazivanja rada ovih komponenti sistema.

Na serverima data – centra Vijeća ministara trenutno je instalirano 36 primarnih servisa koje koristi 58 institucija BiH, a osim toga na toj platformi se nalazi više od 80 hostiranih aplikacija drugih institucija BiH.

“Zbog toga zamjenu postojećih servera neophodno je uraditi što prije”, navode u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH.

U Generalnom sekretarijatu podsjećaju da je u sistem e-vlade neophodno kontinuirano ulagati te da zbog nepostojanja budžeta već godinama se ne može uraditi ništa.

Također, navode i da je što hitnije potrebno proširiti prostor za smještaj podataka jer konstantno raste broj dokumenata koji se skeniraju i skladište na sisteme.

“Već treću godinu zaredom nemamo na vrijeme usvojen budžet i to predstavlja veliki problem u trenutnom radu servisa i potencijalno može izazvati urušavanje cijelog sistema e – vlade, te u skladu sa tim upitna je i održivost samog sistema, a kamoli njegovo unapređenje i daljni razvoj koji nam nameću Evropska komisija i strane institucije konstantno kroz svoje izvještaje”, rekli su u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH.

Inače, kada je riječ o e-vladi i uopšte digitalizaciji u javnoj upravi, Bosna i Hercegovina po svim izvještajima nalazi se na začelju regiona i Evrope i u ovom trenutku prema mišljenju stručnjaka glavna prepreka je nizak nivo digitalne pismenosti kako stanovništva, tako i zvaničnika koji upravljaju institucijama Bosne i Hercegovine.

“Definitivno sa digitalizacijom se kasni i u narednom periodu će se morati mnogo više uraditi i kada je se radi o digitalizaicji javnog ali i privatnog sektora. Finansije jesu ograničavajući faktor kao i kadrovi, ali problem je i zakonska regulativa. Mi nemamo još uvijek elektronski potpis i to je prepreka za značajniji iskorak”, rekao je za “Nezavisne novine” Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.