Ured koordinatora za reformu javne uprave i Regionalna škola za javnu upravu organizirali su u četvrtak 18.11 i petak 19.11.2021. godine na Jahorini radionicu o temi nalaza analiza izrađenih u okviru projektnog zadatka “Najbolja praksa i transfer znanja za ključne pružaoce usluga u BiH”, a kao dio podrške ReSPA InCountry mehanizma.

Radionica uključuje predstavljanje nalaza analiza i rad u grupama u kojima učestvuju predstavnici relevantnih institucija sva četiri upravna nivoa, i to: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, IDDEEA, Uprava za indirektno oporezivanje, Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Federalno ministarstvo pravde, Finansijsko-informatička agencija BiH, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Imajući u vidu da predstojeće reformske aktivnosti imaju širi društveni uticaj, u prethodnom periodu je održana online radionica sa predstavnicima akademske i poslovne zajednice/IT sektora. U nastavku je predviđeno i održavanje finalnog događaja, na kojem će široj javnosti biti predstavljena mapa puta svih potrebnih koraka za uvođenje preduslova (uspostava kataloga usluga, uspostava i jačanje centra dijeljenih usluga, uspostava sistema e-plaćanja, e-sanduče i sl.) kao pokretača pružanja usluga u BiH.

Osnova realizacije ovog projektnog zadatka nalazi se u Strateškom okviru za reformu javne uprave u BiH 2018-2022, reformska oblast Pružanje usluga, mjera 4.2. Poboljšanje dostupnosti usluga kroz različite komunikacijske kanale.

Na radionici je sudjelovalo 20 predstavnika institucija, te je ovakav pristup zajedničkom radu prepoznat kao produktivan i koristan u smislu dogovaranja zajedničkih i narednih koraka u ovoj oblasti.