Federalni zavod za programiranje razvoja u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), a u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja  (ILDP) organizirao je u Neumu 15. i 16. septembra ove godine skup na kojem je predstavljen proces izrade i sadržaja Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Jedan od učesnika ovog događaja bio je i zamjenik koordinatora za RJU BiH Darko Kasap.

Vijeće za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini prezentiralo je Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini kantonalnim predstavnicima. Također, prezentiran je i primjer dobre prakse u privatnom sektoru u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDG) u BiH, kao i uloga kantona u provođenju SDG Okvira, inkorporiranje ciljeva održivog razvoja u planske dokumente i praćenje njihovog ostvarivanja.