Online konferencija pod nazivom “Implementacija Zakona o upravnom postupku: Šta je pokazala analiza SIGMA-e”, u organizaciji SIGMA-e, održana je danas, a na njoj su učestvovali predstavnici šest zemalja regije: Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Ispred Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, sastanku je prisustvovao zamjenik državnog koordinatora za RJU prof. dr. Ferid Otajagić.

Konferencijom je predsjedao šef programa OECD/SIGMA Gregor Virant. 

Albanija, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija reformirali su svoje zakone o upravnom postupku (ZUP). Novi ZUP-ovi stupili su na snagu u periodu 2016 – 2017, s ciljem reforme načina provođenja upravnih postupaka.

SIGMA je izvršila komparativnu analizu novih zakona kako bi ispitala njihovu usklađenost sa ključnim međunarodnim standardima dobre upravne prakse uspostavljenim preporukama i rezolucijama Vijeća Evrope, Poveljom o osnovnim pravima Evropske unije i principima javne uprave.

Pored toga, SIGMA je pregledala primjenu novih zakona u praksi na osnovu primjera upravnih postupaka koji se bave zahtjevima za građevinske dozvole i socijalne beneficije, kao i revizijama poreza na dodatnu vrijednost. 

Učešće na online konferenciji pružilo je uvid u cijelu problematiku upravnog postupka, ali i ponuđena su nova rješenja, što će biti i od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.