U srijedu, 19. maja 2021. godine s početkom u 11 sati (hotel Evropa, Sarajevo) predstavnici/e Savjetodavnog vijeća Partnerstva za otvorenu vlast u BiH održat će konferenciju za medije  s ciljem obilježavanja Sedmice otvorene vlasti (Open Government Week).

Zadnje tri godine države članice Inicijative Parnerstva za otvorenu vlast kroz različite aktivnosti obilježavaju sedmicu otvorene vlasti i promoviraju transparentnost, odgovornost, učešće građana u javnim politikama i saradnju civilnog društva i vlasti.

Medijima će se obratiti Nedžad Salman, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH i pomoćnik ministra  za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva u Ministarstvu pravde BiH, Emsad Dizdarević, zamjenik predsjedavajućeg i program menadžer u Transparency International BiH i Vedrana Faladžić, članica Savjetodavnog vijeća i viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Bosna i Hercegovina pristupila je Inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast 2014. godine. U toku je provedba mjera iz prvog Akcionog plana koje implementiraju institucije Vijeća ministara BiH, a uskoro se očekuje priprema i novog dokumenta.