Kao podrška transparentnosti i smanjenju korupcije u ciljanim procesima koji se vode pred nadležnim organima, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je danas petogodišnji projekat E-uprava u Bosni i Hercegovini, vrijedan 10,9 miliona dolara.

Američki ambasador u BiH, Eric Nelson, izjavio je da će USAID i nadležne vlasti u BiH koristiti informacijske tehnologije kako bi se značajno smanjila količina vremena i troškova u javnim uslugama, te povećao kvalitet i transparentnost brojnih državnih funkcija.

“Trenutno građani BiH moraju čekati u redu na šalterima kako bi dobili rodni ili vjenčani list, zamijenili vozačku dozvolu ili produžili registraciju automobila. U nekim slučajevima moraju putovati i u drugi entitet kako bi preuzeli svoje dokumente. Firme i dalje troše resurse na izdavanje ugovora, javnih tendera i plaćanje mnoštva papira. Ne mogu ni zamisliti koliko se pečata i ručnih potpisa koristi svaki dan, a umjesto toga BiH bi mogla koristiti e-potpis i značajno smanjiti troškove transakcija i vrijeme”, naglasio je ambasador Nelson.

USAID-ov projekat E-uprava će osigurati softversku, hardversku i tehničku pomoć za e-potpise, e-građevinske dozvole, inspekcijske službe, društvene registre i procese javnih nabavki širom BiH.

Poboljšana i efikasna administracija imat će neposredan, pozitivan utjecaj na građane i preduzeća u BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Zoran Tegeltija, izrazio je zahvalnost Vladi Sjedinjenih Američkih Država i USAID-u na pokretanju projekta E-uprave, naglasivši značaj i potrebu ulaganja, ali i važnosti saradnje u oblasti digitalizacije kao jednog od važnih elemenata koji značajno može doprinijeti daljem napretku BiH kao društva u cjelini.

Intervencije E-uprave imaju ekonomski i praktični smisao: smanjit će korupciju, promovirati i omogućiti preusmjeravanje resursa koji su do sada rasipani u rast biznisa i razvoja.