Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022 i Akcioni plan za njegovu provedbu u reformskoj oblasti Odgovornost predviđaju aktivnosti koje za cilj imaju jačanje uloge nezavisnih tijela, a kroz povećanje broja implementiranih preporuka koje ova tijela izdaju.

Pilot projekat fokusiran na ovaj reformski cilj pokrenut je u okviru Programa jačanja javnih institucija, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Program podržava napore vlasti u BiH za uspostavljanje i unapređenje transparentne, odgovorne i građanima orijentisane javne uprave.

GIZ i Vlada Velike Britanije kao donator kroz Fond za dobro upravljanje (GGF) su izrazili spremnost da podrže i reformske aktivnosti na podizanju svijesti državnih službenika, sa posebnim naglaskom na rukovodeće državne službenike, o značaju i ulozi nadzornih institucija.

Cilj ovih aktivnosti je povećanje procenta provedbe preporuka nadzornih institucija kroz podizanje svijesti rukovodećih državnih službenika i drugih službenika na nivou institucija BiH o važnosti i ulozi provedbe preporuka nezavisnih nadzornih institucija i odgovarajućeg zakonodavstva kroz obuke i izradu brošure.

Pilot projekat se provodi na nivou institucija BiH i prethodno je obuhvatio izradu analize potreba za obukama koje bi doprinijele cilju projekta, a u toku su provedba online obuka i izrada brošura o važnosti implementacije preporuka koje izdaju Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH i Ured za reviziju institucija BiH.

Jučer je održana obuka o ulozi i značaju Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH sa ukupno 60 polaznika, a u petak je planirano održavanje obuke o ulozi i značaju Ureda za reviziju institucija BiH. Prijave za obuku u petak su u toku.

Važno je napomenuti da podršku održavanju obuka pruža Agencija za državnu službu BiH, a provedbu cijelog pilot projekta, pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, koordiniraju i ključne dvije institucije na nivou BiH u ovom segmentu; Institucija ombudsmena za ljudska prava u BiH i Ured za reviziju institucija BiH.