U srijedu, 12. avgusta 2020. godine, kao online događaj, održan je okrugli sto “LGBTQI prava i otvorena vlast u BiH”, a u organizaciji njemačkog GIZ i Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO).

Na događaju su predstavljeni ključni nalazi i preporuke iz istraživanja koje je provedeno u okviru pilot projekta “Uključivanje pitanja LGBTQI u pristupe otvorenoj vlasti u BiH”, a koji se mogu naći u publikaciji “LGBTQI pitanja, reforma javne uprave i otvorena vlast u Bosni i Hercegovini“.

Nalazi istraživanja i preporuke su bile osnov za produktivnu diskusiju o potencijalima za uključivanje pitanja koja se tiču LGBTQI zajednice u BiH u napore vlasti i civilnog društva za otvorenijom upravom u BiH.

Događaju su prisustvovali/e predstavnice i predstavnici relevantnih državnih institucija u BiH, međunarodne zajednice i domaćih organizacija civilnog društva koje u svom radu zagovaraju ljudska prava LGBTI osoba, te aktivistkinje i aktivisti.

Učesnice i učesnici okruglog stola bile su Emina Bošnjak i Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, Andreas Pavlou iz Partnerstva za otvorenu vlast, Saša Leskovac iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH, te Vildan Hadžihasanović iz Ministarstva pravde BiH.

Prisutnima su se, u ime organizatora, obratile/i Elvis Mujanović i Lena Ahrens iz njemačkog GIZ, te Mubera Begić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Autorice izvještaja Emina Bošnjak i Vladana Vasić su na početku događaja predstavile ključne nalaze ovog istraživanja, kao i preporuke koje su dale kako institucije BiH, tako i sama LGBTQI zajednica za kreiranje otvorenije uprave.

Okrugli sto je organizovan u okviru pilot projekta ″Uključivanje pitanja LGBTQI u pristupe otvorenoj vlasti u BiH″ koji se provodi u okviru Programa za jačanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini, koji u ime njemačke Savezne vlade i Vlade Velike Britanije provodi GIZ.

Glavni provedbeni partner GIZ-u u ime Vijeća ministara BiH je Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO).

Preporuke pilot projekta ″Uključivanje pitanja LGBTQI u pristupe otvorenoj vlasti u BiH″ se mogu naći i na infografikama na sljedećem linku.