U Brčkom se danas i sutra održava VIII međunarodni skup o temi “Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci”.

O Konceptu savremene servisne javne uprave govorio je prof. dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave.

U svom izlaganju Otajagić je upoznao učesnike skupa sa stanjem reforme javne uprave u BiH i strateškim ciljevima reforme te naglasio da je jedan od ciljeva usvojenih Strategijom reforme javne uprave ostvarenje “servisne” uloge javne uprave.

Suština i smisao servisne uloge javne uprave je ta da ona služi potrebama svojih građana, a ne da vrši vlast i još da ima monopol države u vršenju vlasti ili monopol na tržištu za pružanje usluga. Tako, kad imamo na umu sam ‘koncept’ savremene servisne uprave, onda moramo imati plan da to kroz reforme i ostvarimo, ali da bi to ostvarili u budućnosti sada su nam potrebna naučna i stručna znanja te sposobnost da pojmimo i shvatimo buduće funkcionisanje takve javne uprave“, istakao je Otajagić.

Također je dodao da je “obilježje te savremene servisne javne uprave – kvalitet, učinkovitost, digitalizacija, e-usluge, transparentnost, odgovornost i vadavina prava” ali “da bi to postigli, morat ćemo imati volju i htijenje da ovakvu aktuelnu javnu upravu u Bosni i Hercegovini bar misaono, a kroz reformu i stvarno dovedemo do njene servisne uloge u evropskoj Bosni i Hercegovini“.

“Stanje u Bosni i Hercegovini trenutno je u procesu reformi javne uprave koja se odvija kroz određene reformske faze. Međutim, naša država treba i mora još intenzivnije i još odlučnije usvajati evropske pravne standarde i cjelokupnu stečevinu ako ima iskrenu želju da postane u dogledno vrijeme članica Evropske unije“, rekao je Otajagić.

Napomenuo je da savremeni koncept servisne javne uprave ima svoju suštinu a to je pružati usluge svojim građanima i biti njima i svim drugim subjektima na usluzi da zadovolje svoje savremene potrebe.

Na ovom naučnom skupu učestvuju autori iz 22 zemlje svijeta (SAD, Njemačka, Austrija, Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Slovačka, Poljska, Grčka, Portugal, Italija, Zambija, Indija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, UAE, Katar, Bosna i Hercegovina i druge).