Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu upravu RS i Agencijom za državnu službu FBiH, a uz pomoć Programa jačanja javnih insitutucija u BiH kojeg implementira njemački GIZ pripremili su prevod novih Smjernica za samoprocjenu CAF 2020 na jezike u Bosni i Hercegovini.

CAF je model za samoprocjenu u okviru upravljanja kvalitetom koji je razvio javni sektor za javni sektor. CAF je besplatan i dostupan je u javnom domenu kao pomoć organizacijama javnog sektora za unapređenje njihovog rada.

Osmišljen je za upotrebu u svim područjima javnog sektora, a primjenjiv je na državnom/federalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Iako je razvijen u evropskom kontekstu, može se koristiti u bilo kojoj javnoj organizaciji širom svijeta. Ovaj alat je do sada je u Bosni i Hercegovini implementiran u više od 20 institucija na svim upravnim nivoima.

Šta je novo u CAF2020?

Korisnicima prethodnih verzija CAF-a neće biti suviše teško da se snađu u novoj verziji, jer je riječ o ponešto ažuriranom dokumentu. U CAF 2020 veći fokus se stavlja na digitalizaciju i obraća pažnja na agilnost, održivost i raznovrsnost u odnosu na povezanost operacijskog sa strateškim nivoom kao podrška provođenju reforme.

Glavne promjene uvedene su na nivou primjera, koji su svi preispitani uz skraćivanje opisa i smanjenje njihovog broja. CAF2020 je predstavljen u novembru 2019.godine.
Podsjećamo, Ured koordinatora za reformu javne uprave je zaključcima Vijeća minsitara BiH zadužen za promociju i implementaciju CAF-a, a više informacija o ovom modelu možete dobiti na e-mail: caf@parco.gov.ba

CAF smjernice možete preuzeti ovdje