Donatori u sektoru reforme javne uprave koji su danas učestvovali na sastanku u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave još jednom su ponovili da nema novih ulaganja u reformu javne uprave sve dok se ne usvoji Strateški okvir za nastavak reforme javne uprave i Akcioni plan za njegovu provedbu.

Ovo su izjavili predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, ambasade Švedske i Velike Britanije koji su, pored ostalih donatora, prisustvovali sastanku.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave istakao je da su ga predstavnici RS informisali da će se Strateški okvir za reformu javne uprave uskoro naći na Vladi RS te da je pribavljeno pozitivno mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske na ovaj dokument, a što je potvrdio i sam zamjenik koordinatora za reformu javne uprave iz Republike Srpske Mikan Davidović. Davidović je istakao da su predstavnici RS učestvovali u procesu pripreme Akcionog plana te da ostaju posvećeni reformi javne uprave.

Međutim, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave Ferid Otajagić izjavio je da se već dvije godine čeka da Vlada Republike Srpske usvoji Strateški okvir za nastavak reforme javne uprave, te je pozvao donatore u ovom sektoru da uskrate dalju finansijsku pomoć „onima koji opstruišu proces evropskih integracija i reformu javne uprave“.

Neusvajanje Strateškog okvira za Envera Išerića, koordinatora za reformu javne uprave iz Federacije BiH je „neodgovoran odnos prema reformi javne uprave i građanima Bosne i Hercegovine“, pri čemu je odgovornost za blokadu reforme i Fonda adresirao na Vladu RS.

On je ocijenio da se slaže sa predstavnicima iz RS da se postojeće procedure Fonda za reformu javne uprave trebaju poboljšati ali da i dalje smatra da je potpuno neprihvatljivo da entiteti samostalno vode proces reforme javne uprave bez uloge Ureda koordinatora za reformu javne uprave.
„Ured koordinatora za reformu javne uprave i osnovan je zbog koordinacije cijelog procesa“, istakao je Išerić.

Vesna Mišević, koordinatorica za reformu javne uprave naglasila je važnost usvajanja strateških dokumenata i dodala da bez donatorske pomoći neće biti moguće provesti sve reformske aktivnosti.
Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose sa javnošću i informacije u Delegaciji EU u BiH naglasio je da usvajanje strateških dokumenata mora biti priritet za sve vlasti u BiH.

Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju predstavila je donatorima aktivnosti na pripremi strateških dokumenata i istakla da za provedbu Akcionog plana nedostaje oko 56 miliona konvertibilnih maraka. Ona je napomenula da je do zastoja u radu Fonda za reformu javne uprave došlo zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju i uspostavi Fonda za reformu javne uprave u Vladi Republike Srpske.

Predstavnici njemačkog GIZ-a i ambasade Velike Britanije naglasili su da će nastaviti podržavati reformu javne uprave i dalje i to kroz Fond za dobru upravu (GGF), a novac je ranije osiguran do marta 2021. godine.

Sastanku je prisustvovalo 40 učesnika, a osim gore pomenutih donatora, i predstavnici ambasada Njemačke, Norveške, Francuske i Švicarske te Svjetske banke.