Istraživanje koje je proveo Ured koordinatora za reformu javne uprave je pokazalo da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 63,46 posto. Istraživanjem su bile obuhvaćene 74 institucije od kojih su 44 dale odgovore na svih 38 pitanja.

Prema rezultatima istraživanje o ispunjavanju standarda proaktivne transparentnosti javnih institucija u BiH, četiri institucije Vijeća ministara BiH ispunjavaju sto posto standarde proaktivne transparentosti i to su Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta, te Ured koordinatora za reformu javne uprave. Ove četiri institucije objavile su sve podatke i informacije od javnog značaja, od kontakata zaposlenih do ukupnih primanja rukovodilaca ovih institucija i svih državnih službenika i namještenika.

Od 44 institucije najmanju ispunjenost standarda ima Institut za mjeriteljstvo BiH.

Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan izjavio je danas u Sarajevu da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti od oko 64 posto predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koju je 2016. izvršila „Analitika“ kada je prosječan nivo transparentnosti (na uzorku od 68 institucija) iznosio 34,8 posto.

“U našem istraživanju smo konstatovali da je nivo proaktivne transparetnosti oko 64 posto. Možda je to malo preoptimistično imajući u vidu da jedan dio institucija nije odgovorilo na naš upitnik, ali u svakom slučaju možemo reći da postoji napredak i da je, kada je riječ o državnom nivou, objava podataka znatno transparentnija. Naš cilj je da se stvori zakonska obaveza za institucije da se, u najmanju ruku, 38 standarda koje smo identifikovali kao ključne za transparentnost, objavljuju na web stranicama, što bi pomoglo građanima i medijima koji prate rad instuitucija”, istakao je Ćuzulan.

Dodao je da će u narednom periodu raditi i s 30 institucija koje nisu dostavile odgovore, te da je svakako proaktivna transparentnost veća od 50 posto i da postoji napredak.

Standardi proaktivne transparentosti, između ostalog, podrazumjevaju omogućavanje uvida javnosti u finansijske informacije kao što je izvršenje budžeta, planovi javnih nabavki, ukupna primanja zaposlenih u institucijama BiH, te niz drugih informacija od javnog značaja.

Pitanja su se odnosila na to da li su institucije uprave na nivou Vijeća ministara BiH omogućile dostupnim građanima i korisnicima zvaničnih web stranica setove podataka, odnosno informacija koje posjeduju – strateške, operativne, finansijske, te informacije u oblasti javnih nabavki, borbe protiv koruupcije, te slobode pristupa informacijama.

“Vijeće ministra BiH usvojilo je „Politiku i standarde proaktivne transparentnosti“  što treba da bude obavezujuće i da se manifestuje kroz novi zakon o slobodi pristupa informacijama koji će obavezati institucije da moraju da objavljuju podatke o konkursima, zapošljavanju i drugo”, dodao je Ćuzulan.

 

Videoprilog: Kristina Pranjić (Federacija danas)
Izvor: federalna.ba/Fena