U organizaciji Grupe za komunikacije Programa jačanja javnih institucija koji provodi njemački GIZ u Sarajevu je 19. i 20. februara 2019. godine održana radionica o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi sa ciljem unapređenja proaktivne objave informacija kroz međuinstitucionalnu razmjenu iskustava i praksi.

Tokom radionice predstavnici institucija imali su priliku da saznaju više o proaktivnoj transparentnosti općenito, ali i da se konkretnije upoznaju sa standardima proaktivne transparentnosti u praksi. Na osnovu praktičnih primjera iz iskustva četiri institucije koje standarde implementiraju od 2015. godine, učesnici radionice su imali priliku da dobiju odgovore na vlastita pitanja i nedoumice u vezi s unapređenjem transparentnosti vlastite institucije. Na radionici su prezentirani reultati pilot istraživanja koje je provedeno u vezi ispunjenosti svih 38 standarda proaktivne transparentnosti te razgovarano o izazovima prilikom ispunjavanja upitnika.

Predavači o ovoj temi bili su Elvis Mujanović (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), Slavica Škoro (Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH), Lana Babić (Direkcija za evropske integracije), Alen Mrgud (Agencija za statistiku)  i Vedrana Faladžić (Ured koordinatora za reformu javne uprave).

Učesnicima radionice prezentirana je i nova web stranica Agencije za statistiku BiH. Nova web stranica, dostupna na www.bhas.gov.ba, omogućava preuzimanje statistika na „user-friendly“ način u različitim formatima, a istovremeno korisnicima čini dostupnim informacije o radu Agencije.

Radionica su prisustvovali državni službenici iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva pravde BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Agencije za sigurnost hrane BiH, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za javne nabavke, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Početkom decembra 2018. godine, Vijeće ministara BiH je na svojoj 160. sjednici usvojilo Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti i u vezi s tim zadužilo sve institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da redovno ažuriraju dokumente i informacije objavljene na svojim službenim web-stranicama.

Politika proaktivne transparentnosti i Standardi proaktivne transparentnosti izrađeni su u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ. Četiri institucije korisnice ovog programa: Agencija za statistiku BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Ured  koordinatora za reformu javne uprave i Direkcija za evropske integracije, pokrenule su 2015. godine inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. Inicijativa se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i na međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast. Institucije su zajedno sa organizacijama civilnog društva, Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile dokumente koje možete pronaći ovdje.