Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave prof. dr Ferid Otajagić sa saradnicima održao je jučer u Brčkom sastanak sa koordinatoricom za reformu javne uprave sa nivoa Brčko Distrikta BiH Vesnom Mišović te  šeficom Pododjeljenja za ljudske resurse Brčko distrikta BiH Arijanom Ćulibrk.

Tema sastanka bila je saradnja između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Pododjeljenja za ljudske resurse Brčko distrikta BiH i stanja u reformskoj oblasti „Upravljanje ljudskim potencijalima“. Iznesen je osvrt na dosadašnju saradnju, postignuća i budući put iste. Poseban dio sastanka bio je osvrt na projekte koji su u toku kao i plan budućeg rada u navedenoj oblasti.

Zamjenik koordinatora za RJU prof. dr Ferid Otajagić upoznao je kolege iz Brčko Distrikta o stepenu dostignutih reformi u Bosni i Hercegovini i posebno naglasio da su svi nivoi vlasti u BiH, osim Republike Srpske, usvojili Strateški okvir za RJU-e 2020-2022. Istakao je da se ovih dana očekuje usvajanje Strateškog okvira na Vladi RS-a, jer su isti potpuno usaglasili svi upravni nivoi.

Nakon ovog sastanka održan je i sastanak Nadzornog tima za Upravljanje ljudskim potencijalima.