Sarajevo, 23.11.2018. godine – Implementacijom projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” – faza II (SPPD II ) učinjen je važan iskorak na unaprijeđenju procesa planiranja i razvoja politika u institucijama na državnom, entitetskim i nivou Brčko distrikta, konstatovano je danas na završnoj konferenciji ovog projekta koja je održana u Sarajevu.

Cilj konferencije bio je sumiranje trenutnog stanja u oblastima strateškog planiranja, programskog budžetiranja i razvoja politika u BiH, kao i predstavljanje dostignuća projekta SPPD 2, sa posebnim akcentom na perspektive daljeg razvoja ovih oblasti, a u kontekstu refrome javne uprave i procesa integracije zemlje u EU.

Kao jedan od najsveobuhvatnijih projekata u okviru reforme javne uprave, SPPD II projekt je direktno doprinio jačanju kapaciteta državnih službenika, kroz programe obuke za strateško planiranje, razvoj javnih politika i programsko budžetiranje koje uspješno završilo više od 300 državnih službenika. Za više od 60 korisničkih institucija na svim nivoima je bila osigurana direktna mentorska podrška na unaprijeđenju procesa planiranja, razvoja politika i programskog budžetrianja.

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan na otvaranju konferencije istakao je važnost jačanja kapaciteta za procese planiranja i razvoja politika kao važne pretpostavke za ostvarivanje ciljeva reforme javne uprave u cjelini i stvaranje ambijenta koji promoviše odgovornost i transparentnost javne uprave prema građanima.

Vođa projekta SPPD II, Suad Musić konstatovao je da je projekt odigrao važnu ulogu na unaprijeđenju i jačanje sistema strateškog planiranja u institucijama i njegovom povezivanju s programskim budžetiranjem, kao ključne pretpostavke za uspješno upravljanje institucijama i razvojem na svim nivoima vlasti. Takodje, istakao je Musić projekat je bio fokusiran na jačanje sistema razvoja i donošenja javnih politika, u cilju promovisanja odgovornosti i učešća građana u procesu donošenja odluka.

Projekat su implementirali Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo i Lucid Linx d.o.o. Sarajevo.

Završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici institucija Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

FNA_90666