Ured koordinatora za reformu javne uprave i Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) organiziraju konferenciju „Izazovi reforme javne uprave u BiH“ koja će biti održana 31. januara 2018. godine u 10 sati, u Courtyard Marriot hotelu u Sarajevu.

Na konferenciji će biti prezentiran Izvještaj o napretku u javnoj upravi Bosne i Hercegovine iz 2017. godine, koji je pripremila SIGMA/OECD. Izvještaj daje presjek stanja o stanju u javnoj upravi Bosne i Hercegovine  u šest oblasti Principa javne uprave, te preporuke za dalje poboljšanje uprave u skladu sa najboljim principima dobrog upravljanja, koje primjenjuju zemlje članice Europske unije. Konferencija je ujedno i prilika da Vas informiramo o izazovima sa kojima se zemlje susreće u procesu reforme javne uprave i daljim pravcima razvoja uprave.

Na zahtjev Europske komisije SIGMA je razvila set Principa javne uprave, a na temelju njih 2015. napravljen je prvi izvještaj – mjerenje početnog stanja u javnoj upravi Bosne i Hercegovine u odnosu na ove principe. Tokom 2017. godine SIGMA je uz podršku Ureda koordinatora za reformu javne uprave, te bh. institucija svih nivoa vlasti izvršila novu analizu stanja na temelju koje je sačinjen Izvještaj o napretku.

Izvještaj SIGMA važan je alat u ocjeni ostvarenog napretka u razvoju  javne uprave naše zemlje i jačanju njene spremnosti za pristupanje Europskoj uniji. Ujedno, ovo je jedan od instrumenata Europska unija za promociju vrijednosti europskog upravnog prostora u zemljama procesa proširenja.

Originalni izvještaj, na engleskom jeziku, možete pronaći na web stranici SIGMA http://sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Bosnia-and-Herzegovina.pdf.