U organizaciji projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“  sutra će u Sarajevu (hotel Hills) biti održana obuka državne službenike sa nivoa Federacije BiH o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka. Iste obuke bit će provedene i za državne službenike sa nivoa BiH i to u periodu 30.11.- 1.12.2017. godine. Za službenike iz Brčko distrikta BiH obuke će biti održane 6.12. i 8.12. 2017. godine, a za službenike iz Republike Srpske u februaru naredne godine.

Program obuke uključuje osnovni, srednji i napredni/specijalistički nivo. Osnovni  nivo obuka namijenjen je za sve državne službenike čiji poslovi su vezani za normativne aktivnosti. Dok su srednji i napredni nivo obuke namijenjeni državnim službenicima/koordinatorima koji će se prvenstveno baviti PU u kontrolnim tijelima kao i za sve službenike koji se direktno bave PU ili će se njome u dogledno vrijeme baviti.  Na osnovnom nivou obuka polaznici će se upoznati sa histotrijatom PU, legislativom, pojmom i vrstama PU i td. Na srednjem  nivou obuka polaznici će se kroz praktične primejre upoznati sa metodologijom prikupljanja podataka, popunjavanja kontrolnih obrazaca pojednih oblika procjene uticaja, također, polaznici će se upoznati i sa procesom konsultacija sa zainteresiranim stranama, analize i troškove procjene uticaja. Napredni/specijalistički dio obuke namijenjen je koordinatorima za PU koji će biti imenovani ispred kontrolnih tijela za PU na nivou BiH i obuhvatit će tematiku poslova koordinatora režim koordinacije, izvještavanje, kao i  kvantitativne analize PU.

Očekivani ishod obuka je bolje razumijevanje potreba i metoda za praćenje i primjenu procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa kao i sticanje analitičke sposobnosti za identifikaciju slabosti u procesu praćenja i primjena procedura za pripremu pravnih akata i procjenu uticaja propisa.