У организацији пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“  сутра ће у Сарајеву (хотел Хиллс) бити одржана обука државне службенике са нивоа Федерације БиХ о процјени утицаја (прописа) и редукцији административних препрека. Исте обуке бит ће проведене и за државне службенике са нивоа БиХ и то у периоду 30.11.- 1.12.2017. године. За службенике из Брчко дистрикта БиХ обуке ће бити одржане 6.12. и 8.12. 2017. године, а за службенике из Републике Српске у фебруару наредне године.

Програм обуке укључује основни, средњи и напредни/специјалистички ниво. Основни  ниво обука намијењен је за све државне службенике чији послови су везани за нормативне активности. Док су средњи и напредни ниво обуке намијењени државним службеницима/координаторима који ће се првенствено бавити ПУ у контролним тијелима као и за све службенике који се директно баве ПУ или ће се њоме у догледно вријеме бавити.  На основном нивоу обука полазници ће се упознати са хистотријатом ПУ, легислативом, појмом и врстама ПУ и тд. На средњем  нивоу обука полазници ће се кроз практичне примејре упознати са методологијом прикупљања података, попуњавања контролних образаца поједних облика процјене утицаја, такођер, полазници ће се упознати и са процесом консултација са заинтересираним странама, анализе и трошкове процјене утицаја. Напредни/специјалистички дио обуке намијењен је координаторима за ПУ који ће бити именовани испред контролних тијела за ПУ на нивоу БиХ и обухватит ће тематику послова координатора режим координације, извјештавање, као и  квантитативне анализе ПУ.

Очекивани исход обука је боље разумијевање потреба и метода за праћење и примјену процедура за припрему правних аката и процјену утицаја прописа као и стицање аналитичке способности за идентификацију слабости у процесу праћења и примјена процедура за припрему правних аката и процјену утицаја прописа.