U skladu sa Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 44/15) Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje nacrt Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2017.-2022.  Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresirane građane i organizacije te partnerske institucije da svojim prijedlozima i komentarima daju doprinos izradi što kvalitetnijeg Strateškog okvira .

Procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana/interesnih  grupa u ovoj aktivnosti, bolja informiranost i veće povjerenje građana u proces izrade  strateških dokumenata.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 13.11. 2017. do 28.11. 2017. godine, a vaše prijedloge, komentare i sugestije možete slati posredstvom https://ekonsultacije.gov.ba/ Ministarstva pravde BiH.

Nacrt SO RJU

Izjava+o+svrsi+donošenja+SO za RJU+uprave