Danas je u Sarajevu, u Hotelu Europa, održana završna konferencija projekta „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“, koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave a koji implementira konzorcij firmi Net-pro d.o.o. Brčko i Eksa d.o.o. Sarajevo u saradnji sa agencijama za državnu službu odnosno upravu na svim upravnim nivoima u BiH.

U proteklih deset mjeseci implementacije projekta, završena su dva ciklusa informatičke obuke u okviru kojih je obuku pohađalo 1745 zaposlenih u državnoj upravi i jedinicama lokalne samouprave, a u toku je treći ciklus u kojem obuku pohađa 35 korisnika, čime će ukupan broj realizovanih obuka biti 1780, koliko je i planirano ovim projektom.

Program obuke za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru je realizovan u skladu sa „ECDL Base“ evropskim standardom (European Computer Driving Licence), a cilj projekta, kako je naglasio Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice Ureda koordinatora za reformu javne uprave, je da se razvojem IT vještina zaposlenih u javnoj upravi doprinese razvoju djelotvorne i moderne državne uprave u Bosni i Hercegovini koja će biti sposobna da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU i osigura kvalitetan servis svojim građanima, klijentima iz privrednog sektora i drugim korisnicima njenih usluga.

ecdl_obukaRezultate obuke i testiranja polaznika po upravnim nivoima prezentirali su predstavnici agencija za državnu službu odnosno upravu u BiH. Od ukupnog broja polaznika u tri ciklusa obuke, 387 kandidata je sa nivoa državnih institucija BiH, 600 kandidata sa nivoa Federacije BiH, 593 kandidata sa nivoa Republike Srpske, dok je 200 kandidata sa nivoa Brčko distrikta BiH. Do sada je 1538 polaznika steklo ECDL Base diplomu, dok će preostali kandidati polagati završne ispite u narednom periodu.

„Povećanje digitalnih vještina i informatičke osposobljenosti državnih službenika ima direktni utjecaj na povećanje učinkovitosti javne uprave, što je svakako jedan od vrlo važnih uslova za brži ekonomski oporavak“, istakla je Mensura Beganović, predsjednica Asocijacije informatičara u BiH.

Branislav Zimonjić, viši stručni saradnik za informacione tehnologije u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, ukazao je na značaj jačanja IT vještina za buduće procese uvođenja elektronskih servisa i razvoja eUprave u Bosni i Hercegovini.

„O uticaju ovog projekta na razvoj informatičke osposobljenosti zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave govori i činjenica da je prosječna ocjena nivoa informatičkih vještina polaznika na kraju obuke veća za 49%  u odnosu na prosječnu ocjenu nivoa njihovih početnih vještina“, naglasila je Slađana Simić, projekt menadžer Net-pro d.o.o. koji je implementator projekta.

 

Na završnoj konferenciji, dodijeljene su diplome najuspješnijim polaznicima obuke koji su pohađali obuku u akreditovanim ECDL centrima na lokacijama Sarajevo i Istočno Sarajevo.