Dragan Ćuzulan iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH smatra da bez dobrog menadžmenta nema efikasne javne uprave te naglašava da se od menadžera i njegovog tima očekuje da ima sposobnosti iznalaženja rješenja, vještinu komunikacije, samopouzdanje, analitičke sposobnosti, motiviranost za rad u upravi.

”Možda  nije lako ispuniti svako od tih kompetencija, ali moramo to postaviti kao cilj i metodološki postupak kojim se te vrijednosti i sposobnosti favoriziraju u odnosu na političke i međustranačke kriterije kako to najčešće biva u praksi”, kazao je novinarima.

Po njegovom mišljenju, ne može se ući uopće u proceduru optimizacije državne službe bez kvalitetnih i jasnih analiza koje bi tome prethodile.

”Mi jesmo pod nekom vrstom pritiska da se smanjuje potrošnja javnog sektora u korist realnog sektora kako je to normalno u razvijenim državama, gdje su izdvajanja oko deset posto iz budžeta za tzv. državnu administraciju”, kaže on.

BiH je po tom izdvajanju u prosjeku regiona, ali je, kaže, problem što BiH ima mali BDP.

”Evropske države sebi mogu priuštiti komotnu administraciju, a mi to ne možemo i moramo ići u optimizaciju koja kao rezultat mora imati izbor najkvalitetnijih službenika”, kaže.

Apelirao je da se reforma javne uprave prepozna kao bitan segmet koji je u interesu građana i ekonomije, a ”nije u interesu politike i političkih elita”.

Ćuzulan je bio jedan od učesnika skupa koji je danas u Sarajevu organizirao Transaprency Internacional BiH s namjerom da aktuelizira kapacitiranost upravnih struktura u BiH da efikasno upravljaju resursima koji imaju na raspolaganju što se odnosi na ambijent u kojem rukovodioci djeluju ali i koliko oni uistinu vladaju osnovnim znanjima i vještinama i personalnim karakteristikama da budu dobri menadžeri.

Damir Ahmetović iz TI ističe da je za menadžerske poslove osobi potreban afinitet te da je, ako toga nema, obukom teško postići rezultate.

”Kad za neki posao angažirate nekog ko za to nema minimum pretpostavki, obuka će teško i bolno nadomjestiti taj nedostatak ili neće uspjeti u tome. Naprimjer, ima ljudi koji odlično rade novinarski posao, ali kad im ponudite da budu šefovi redakcija oni to odbiju jer kažu da to nije za njih”, kazao je. (Izvor RTV Slon/Fena)