Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 25.10.2016. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika s 55. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 21.07.2016. godine
  2. Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.07. – 30.09.2016. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda
  3. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
  4. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Javno privatno partnerstvo“
  5. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
  6. Tenderska dokumentacija za ugovor o javnoj nabavci usluga za implementaciju projekta „Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju
  7. Informacija o aktivnostima na identifikaciji prioritetnih projekata za podršku implementaciji RAP1 iz sredstava Fonda za RJU za 2016. godinu s prijedlogom zaključka
  8. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
  9. Razno.