Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у уторак, 25.10.2016. године, с почетком у 12:00 сати, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1. Верификација Записника с 55. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 21.07.2016. године
2. Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.07. – 30.09.2016. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда
3. Презентација Почетног извјештаја за пројекат „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“
4. Презентација Почетног извјештаја за пројекат „Јавно приватно партнерство“
5. Презентација Почетног извјештаја за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“
6. Тендерска документација за уговор о јавној набавци услуга за имплементацију пројекта „Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију
7.  Информација о активностима на идентификацији приоритетних пројеката за подршку имплементацији РАП1 из средстава Фонда за РЈУ за 2016. годину с приједлогом закључка
8. Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе
9. Разно.