Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje u četvrtak, 20.10.2016. godine, u hotelu Terme na Ilidži prvi zajednički sastanak članova tematskih radnih grupa za izradu novog strateškog okvira.

Vijeće ministara BiH te vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH ranije su imenovale  svoje predstavnike za rad u radnim grupama po tematskim oblastima:  Izrada politika i koordinacija, Javna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama.

Cilj prvog kruga sastanaka je upoznavanje sa načinom rada radnih struktura, te predstavljanje inicijalnih analiza po reformskim oblastima i identifikacija strateških pitanja koja trebaju biti obuhvaćena dokumentima strateškog okvira za reformu javne uprave u okviru svake od tematskih oblasti.