Prvi  sastanak članova zajedničke radne grupe za izradu strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. bit će održan 10.10.2016 godine u Tesliću (Banja Vrućica, hotel Kardial) sa početkom u 12,00 časova.

Nakon što je i Vijeće ministara BiH, na svojoj 75. sjednici usvojio Odluku o imenovanju predstavnika institucija Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016-2020. godine, stekli su se uslovi za  održavanje sastanaka radnih tijela u narednom periodu. Vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su kroz svoje akte ranije donijele odluke o imenovanju predstavnika u rad ovih međuinstitucionalnih radnih struktura.

Predviđeno je da se na sastanku, između ostalog, razmjene informacije o predviđenoj  dinamici rada radnih grupa, kao i da se prezentuje presjek stanja/inicijalne analize u reformskim oblastima koje su pripremili članovi projektnog tima projekta tehničke pomoći „Podrška izradi strateškog okvira reforme javne uprave“ Fonda za dobro upravljanje (GGF) koji finansira Ambasada Velike Britanije. Podršku implementaciji aktivnosti na pripremi novog strateškog okvira pruža i Vlada SR Njemačke kroz Programa jačanja javnih institucija u BiH koji implementira njemački GIZ.