Reforma javne uprave istaknuta je kao jedna od ključnih oblasti u Reformskoj agendi koju su prihvatile vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i federalnu Vladu, piše Večernji list BiH.

U Reformskoj agendi ističe se kako će kandidati za zapošljavanje u državnoj službi biti ocjenjivani na osnovi prethodno određenih kriterija kvalificiranosti i rezultata testova kompetentnosti. Zbog ove, ali i drugih preuzetih obveza na reformi javne uprave, Vlada FBiH pripremila je novu uredbu o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Ovom uredbom određuju se kompetencije za radna mjesta osoba koje nisu državni službenici i državnih službenika, koje će predstavljati osnovu za izradu testova kompetentnosti, a temeljem kojih će se birati kandidati za zapošljavanje u državnoj službi. Uredbom se, također, uvodi analiza radnih mjesta i unapređuje analitička procjena radnih mjesta, što je, pak, osnova za uvođenje revidiranog sustava plaća, zasnovanog na utvrđivanju vrijednosti pojedinačnog radnog mjesta. Kompetencije su pojam na kojem se zasniva moderno upravljanje ljudskim potencijalima. Riječ je o tome da je za svako radno mjesto potrebno definirati ona znanja, vještine, sposobnosti, osobne karakteristike i vrijednosti koji su potrebni za uspješno i učinkovito obavljanje posla. Potrebno je razviti i metode za prepoznavanje kompetencija kod pojedinih kandidata kako bi za svako radno mjesto odabrali kandidata koji najviše odgovara “kompetencijskom profilu” radnog mjesta.

– Analiza radnih mjesta predstavlja proces prikupljanja informacija o poslovima koji se obavljaju u okviru konkretnog radnog mjesta. Svrha analize radnih mjesta je omogućiti rukovoditeljima pojedinačnih organizacijskih cjelina, na temelju preciznih podataka o tome koje poslove konkretan izvršitelj obavlja, napraviti nove, odnosno dopuniti ili izmijeniti postojeće opise radnih mjesta, objašnjavaju iz Vlade Federacije BiH.

Uvođenjem prakse analize radnih mjesta tijela državne službe FBiH dobit će priliku na sustavan način eliminirati problem raskoraka između onoga što piše u opisu radnog mjesta i onoga što izvršitelj stvarno radi. Dobra praksa u analizi radnih mjesta preporučuje da se provede opsežna analiza prilikom svake ozbiljnije reorganizacije tijela državne službe, iako je proces moguće inicirati i na osnovi potreba pojedinih organizacijskih jedinica, odnosno u svim slučajevima gdje se opis radnog mjesta pojavi kao problem.

Unapređenje postojećeg sustava vrednovanja radnih mjesta važno je kako bi se osiguralo da se svakom radnom mjestu da odgovarajuća vrijednost na osnovi stupnja složenosti poslova i ukupne odgovornosti radnog mjesta, po kojem se određuju naziv radnog mjesta i plaća. Na taj način osigurava se primjena pravila “ista plaća za isti posao”, koje predstavlja osnovu za novi pravedniji sustav plaća zaposlenih. (Izvor: Večernji list)