Sastanak članova međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem koja djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija, koji provodi njemački GIZ u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave, održan je 21. i 22. marta ove godine na Jahorini.

Članovi grupe razgovarali su o standardizaciji alata za internu komunikaciju, a nakon što su sve četiri institucije – korisnice ovog Programa: Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH  i Ured koordinatora za reformu javne uprave, provele analize interne komunikacije. Namjera je da se najbolje prakse, preporuke i rješenja u oblasti interne komunikacije komuniciraju i drugim institucijama i to na jednom od narednih sastanaka glasnogovornika na nivou Vijeća ministara BiH.       

Na sastanku je razgovarano i o izradi profila komunikatora u javnoj upravi te dogovorene aktivnosti za naredni period.

Mubera Begić, stručna savjetnica u oblasti institucionalna komunikacija članove grupe upoznala je sa pripremnim aktivnostima na izradi dva projekta: ″Strateško komuniciranje – faza II″ i ″Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u državnoj službi BiH″. Radi se o dva projekta za čiju je realizaciju već planiran novac u Fondu za reformu javne uprave.

 Drugi dan sastanka posvećen je temama iz oblasti upravljanja znanjem.

Elvis Mujanović, savjetnik u GIZ-u  govorio je o formiranju zajednice praktičara, kao jednom od alata koji se koriste u upravljanju znanjem. Ovom dijelu sastanka prisustvovali su predstavnici međuinstitucionalne radne podgrupe za e-upravu kao i predstavnici nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava.